Lirik Lagu Assolatuwassalam – Raihan

Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Ilahana ma a’dalaq
Alaika kulliman malak
Labaika innalhamdalak
Walmulka la syarikalak
Labaika innalhamdalak
Walmulka la syarikalak

Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Ilahi sallimil ummah
Minal afati wanniqmah
Wamin hammim wamin ghummah
Istajib du’a ana ya Allah
Ilahi najjina waksyif
Jami’a aziyyatin wasrif
Maka idal ‘ida waltuf
Istajib du’a ana ya Allah

Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Ilahi sallimil ummah
Minal afati wanniqmah
Wamin hammim wamin ghummah
Istajib du’a ana ya Allah
Ilahi najjina waksyif
Jami’a aziyyatin wasrif
Maka idal ‘ida waltuf
Istajib du’a ana ya Allah

[by : http://liriklagu.biz]

Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Solatullah Habiballah
Solatullah Habiballah

Leave a Reply