Lirik Lagu A’maruna A’maluna – Maher Zain


Lirik Lagu : A’maruna A’maluna
Artis : Maher Zain
Album : Single (2015)

Rumi Translation
Qobla manami marro bibali wahyu su.aal
Lau anna li’umrya mizaanan, mal mikyal?
Ayuqoosul ‘umru bi ayyaamin am a’waam?
Fa ta.ammaltu jalastu afkur fiima yudzkar khiina yuqol
Rohimahullohu fulaan
Kaana wa kaana wa kaan
Lan tudzkar illal a’maal

A’maruna a’maluna
Wabiha samat asmaa.una
Mamdy wa tabqo ha huna
A’maruna a’maluna
Wabiha samat asmaa.una
Namdy wa tabqo ha huna

Lan antadzirol furshata hatta tar.afa bii
Bal ashna’uha bil isrooril multahibi
Lan Aqdy waqty billaumi wa bil’atabi
Fakatsiirum marru wa qoliilum mimman dzukiru hiina yuqool
Rohimallahu fulaan
Kana wa kaana wa kaan
Lan tudzkar illal a’maal
A’maruna a’maluna
Wa biha samat asmaa.una
Namdy wa tabqy ha huna

A’maruna a’maluna
Wabiha samat asmaa.una
Namdy wa tabqo ha huna atsaruna
A’maruna a’maluna atsaaruna

Ma ajmala an tahya ‘umron ghoolin wa tsamiin
Bi’atooika tasmuu ayyamuka tazdaanu siniin
La tasalil ayyam mata abda.u bit taghyiir
Al.aana al.aana fakhoirul waqti al.aana yahiin
Baadir wastabiqil khoir satas’adu dzaka yaqiin

A’maruna a’maluna
A’maruna a’maluna
A’maruna a’maluna
Wabiha samat asmaa.una
Namdy wa tabqo ha huna atsaruna

A’maruna a’maluna
Wabiha samat asmaa.una
Namdy wa tabqo ha huna atsaruna
Ha huna atsaaruna

[by : http://liriklagu.biz]

Lan antadzirol furshata hatta tar.afa bii
Bal ashna’uha bil isrooril multahibi
Lan Aqdy waqty billaumi wa bil’atabi
Fakatsiirum marru wa qoliilum mimman dzukiru hiina yuqool
Rohimallahu fulaan
Kana wa kaana wa kaan
Lan tudzkar illal a’maal

Lirik Lagu A’maruna A’maluna – Maher Zain

Leave a Reply